Vad menas med bedrägeririsk och vad behöver jag tänka på?

Payson står för bedrägeririsken vid order mot faktura, förutsatt att följande har uppfyllts:
Ordern ska ha skickats och levererats till rätt person, det vill säga det namn eller företagsnamn och den adress som godkänts av Payson och förmedlats vid ordertillfället.

För att säkerställa det här behöver ordern skickas med spårbar frakt, till exempel som ett Rekommenderat brev. Fraktbolagen som säljföretaget/e-butiken använder sig av ska ha säkerhetsrutiner för leverans, som ska dokumenteras och kunna förmedlas till Payson:

Vid hemleverans, en underskrift som styrker att mottagaren visat giltig legitimation och att ordern är levererad.

Vid utlämning via ombud, ska kundens legitimation och i förekommande fall annan persons identitetshandling tillsammans med fullmakt uppvisas.

Försändelser till företag får endast skickas med Rekommenderad post, Värdebrev eller fraktsätt med motsvarande höga krav på uthämtarens behörighet att företräda beställaren.

Att tänka på:
– Transaktionen ska avse en fysisk vara, vid försäljning av tjänster står inte Payson för bedrägeririsken.

– Säljföretaget/e-butiken rekommenderas svara på Paysons frågor rörande bedrägeriärenden inom 48 timmar, förfrågan och svar sker via mejl.