Moduler & Plugins

Här hittar du moduler och plugins som kan användas för att installera Payson Checkout i din webbutik.

De moduler som Payson har utvecklat själva har vi möjlighet att ge vägledning och support kring. För moduler som är utvecklade av en tredje part hänvisar vi frågor av teknisk karaktär till respektive utgivare.

Hitta din modul i listan nedan. Klicka på den för att läsa mer och ladda ner.