Vad finns det för lagligt skydd vid handel på internet?

Det finns lagar som reglerar hur handeln på internet ska gå till.

För handel mellan privatpersoner är det Köplagen som gäller.
För handel mellan företag och privatpersoner gäller Konsumentköplagen.
För handel mellan två företag gäller Köplagen.
För köp på internetauktioner gäller Distans- och hemförsäljningslagen.

Ovanstående lagar och riktlinjer kompletteras med egna villkor om båda parter har godkänt dessa. För mer information om konsumenträttsliga frågor, se konsumentverkets hemsida.