Kvinnor bakom varannan e-butik

Kvinnor bakom varannan e-butik

Endast en fjärdedel av svenska företag drivs av kvinnor. Men andelen ökar, inte minst inom e-handeln där närmare hälften av bolagsinnehavarna är kvinnor, visar en undersökning gjord på uppdrag av Payson.Endast en fjärdedel av svenska företag drivs av kvinnor. Men andelen ökar, inte minst inom e-handeln där närmare hälften av bolagsinnehavarna är kvinnor.

Män fortsätter att starta och driva fler bolag än vad kvinnor gör. Just nu är hela 72 procent av de verksamma företagarna i Sverige män, enligt SCB. Gapet är bekymmersamt då det bidrar till inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader mellan könen.
Men nu vinner kvinnliga företagare ny mark, inte minst inom e-handeln. Där drivs hela 48 procent av bolagen av kvinnor, enligt en färsk genomgång av bolagen på Allabolag.se
Läs mer på Dagens Industri’s hemsida