Finns det några beloppsbegränsningar?

Det finns beloppsbegränsningar för betalningar med Payson. Om du använder din Internetbank med Payson ligger gränsen på 100 000,00 SEK, eller om du använder ett kort så är beloppet begränsat enligt din bank och beroende på vad du har för typ av kort. Om du har beloppet som innestående medel på ditt Paysonkonto finns ingen högsta begränsning av belopp att betala. Minsta belopp att betala med Payson är för närvarande 10,00 SEK.