Information om verksamhetskoppling till annat land än Sverige

Vi behöver veta om verksamheten exempelvis:
1. är registrerad utomlands.
2. har kontor i något annat land i förhållande till vad som angivits till Payson.
3. har kopplingar till något annat land avseende verksamhetens produktion, personal, finansiella system eller andra delar av verksamheten.

Detta anges i samband med att ni gör en ansökan om att skapa företagskonto. Vi kommer att kontakta er för mer information om exempelvis vilket/vilka länder som avses, och vad kopplingarna är. Är du tveksam så kan frågan besvaras med Ja i ansökan så hjälper vi er reda ut förutsättningarna. Vi ställer frågan som en del av vårt arbete med kundkännedom för att efterleva lagstiftning.