Hur gör jag för att komma igång med Payson 1.0?

Börja med att öppna ett företagskonto, det kan du göra här. Efter att dina uppgifter granskats och godkänts kan du se dina integrationsnycklar på ditt Paysonkonto, under Mitt konto och Integration. Lägg in dessa uppgifter i din modul/integration för att koppla ihop Payson med din e-butik.