Segmentera målgruppen

Segmentera målgruppen

Har du testat att segmentera din målgrupp?
Genom att dela upp din befintliga målgrupp i olika segment kan du anpassa din marknadsföring för varje segment. Det finns flera faktorer för att särskilja dina segment åt, vilka är följande:

• Geografiska faktorer – region, stad, landsbygd
• Demografiska faktorer – ålder, kön, familjestorlek, familjelivscykel, inkomst, yrke, utbildning
• Psykografiska faktorer – socialklass, livsstil, personlighet
• Beteendefaktorer – köpvanor, krav på fördelar, status, användarvanor, lojalitet, mognad, attityd

För att förtydliga detta ytterligare, se följande exempel där en butik segmenterar sin målgrupp:
E-butiken X säljer fritidskläder. De har därmed segmenterat sin målgrupp som ursprungligen är kvinnor och män mellan 18-50 som gillar träning, motion och friluftsliv. De segment som uppstod var:

Nu kan de anpassa sin marknadsföring för varje segment. På detta sätt blir det även en slags A/B-testning. Genom att testa din marknadsföring mot olika segment i din målgrupp kan du se vilka det är som faktiskt klickar på annonserna och genomför ett köp. Vilken annonsering fungerar och vilken behöver du revidera? Genom att du lär känna din målgrupp på ett närmare plan kommer du även kunna anpassa och rikta bättre marknadsföring till dem. Den marknadsföringen som fungerar bäst är den som hör ihop i mottagarens sammanhang – kom ihåg att alla människor har olika förutsättningar och kommer därmed inte att kunna eller vilja ta in samma typ av information.