Så blir du en klimatsmart e-butik

Så blir du en klimatsmart e-butik

Har du som e-handlare koll på hur du kan vara klimatsmart? Det har blivit allt viktigare att visa att du är miljömedveten, speciellt eftersom detta är något som konsumenterna efterfrågar. Enligt Brings konsumentsundersökning är det exempelvis hela 40 % av kvinnorna i Sverige och Norge som vill ha ett miljövänligt leveransalternativ, det finns alltså här möjlighet för dig att sticka ut ur mängden gentemot övriga e-butiker på marknaden. Vi på Payson förespråkar självklart en grön e-handel och ger dig här därför våra bästa tips för hur du gör din verksamhet mer miljövänlig!

1. Köp miljövänligt emballage
Använd miljövänligt emballage som är framtaget på ett hållbart sätt. Ställ krav på dina leverantörer och köp inte in några produkter som inte går att återvinna. Undvik plast i största möjlig mån!

2. Gör det enkelt för kunden att källsortera
Kunderna kanske inte är medvetna om att det faktiskt går att återvinna emballaget och produkterna som de köpt av dig. Batterier, lampor och elektronikprodukter är exempel på material som det är viktigt att de återvinns rätt, ge därför kunderna konkreta tips på hur de ska källsortera!

3. Packa i ”rätt” emballage
Skicka inte massor av luft till dina kunder, utan anpassa emballaget efter vad kunden har köpt. Investera i packmaterial i olika storlekar för att kunna skicka så lite överflödigt material som möjligt.

4. Använd grön transport
Det har blivit allt vanligare att skicka paket med miljövänliga alternativ, det vill säga cykelbud, fordon som drivs utav el, samleveranser etcetera. Se om det är möjligt att skicka dina varor miljövänligt hela sträckan fram till kund!

5. Var en förebild
Genom att visa att du faktiskt gör något för miljön när kunderna handlar hos dig är ett jättebra sätt att visa att du tar ditt miljöarbete på allvar! Kostar din miljöfrakt 10 kr extra? Visa vart dessa pengar hamnar! Klimatkompensera eller donera till organisationer som jobbar för ett grönare samhälle.

Glöm inte att förklara miljöfördelarna för det hållbara leveransalternativet så att dina konsumenter både kan och vill välja grönare leveranssätt. Berätta vad kunden faktiskt bidrar till genom att handla hos just dig istället för hos en konkurrent!