Prenumerationer i WooCommerce – så här kommer du igång

Prenumerationer i WooCommerce – så här kommer du igång

Denna artikel är skriven av Krokedil AB, företaget som bland annat har utvecklat pluginet Payson Checkout för WooCommerce.

Att erbjuda prenumerationsbetalningar i sin e-handel är ett bra sätt att skapa återkommande och förutsägbara intäkter. Beroende på vilken typ av produkter man säljer så kan prenumerationserbjudandet se lite olika ut mellan olika e-handlare. Vissa erbjuder prenumerationer på “hemliga boxar” där innehållet kan variera varje månad, några erbjuder prenumeration av specifika produkter medan andra erbjuder medlemskap eller tillgång till digitala produkter på prenumerationsbasis.

Oavsett vilken typ av prenumerationer du vill erbjuda i din WooCommerce-butik så behöver du ett konto hos Payson som stödjer återkommande betalningar samt ett plugin för att hantera prenumerationer.

Plugin för att hantera prenumerationer

WooCommerce hanterar inte prenumerationer out of the box. Det här behöver man lösa via ett separat plugin. Det finns flera olika leverantörer men det vanligast förekommande är WooCommerce Subscriptions. Det här pluginet tycker vi på Krokedil fungerar bäst och därför har vi valt att skapa stöd för det i alla våra integrationer som erbjuder prenumerationer. WooCommerce Subscriptions köper du på marknadsplatsen för extensions som finns på woocommerce.com.

Ett avtal hos Payson som innehåller återkommande betalningar

När du väl har installerat och konfigurerat WooCommerce Subscriptions behöver du även ett avtal med Payson som har stöd för återkommande betalningar. Dessutom behöver du pluginet Payson Checkout som gör att kommunikationen mellan WooCommerce och Payson fungerar som den ska. Om du är intresserad av att lägga till Payson Abonnemangsbetalningar kan du kontakta Payson som kommer att hantera din ansökan.

Prenumerationer i WooCommerce – så här fungerar det

Prenumerationens olika steg

Hur fungerar då logiken kring prenumerationer och vilka steg innehåller en återkommande betalning? En sak att börja med – trots att man har ett avtal med Payson om prenumerationer/abonnemangsbetalningar så är det inte hos Payson som logiken för nästa betalning hanteras. Det här görs i WooCommerce Subscriptions.

Om vi tar en liten närmare titt på de olika stegen i en prenumerations livscykel så ser det ut på följande sätt:

Ny prenumeration

 1. Kunden lägger en prenumerationsprodukt i varukorgen och går sedan till kassan.
 2. Förutsatt att WooCommerce Subscriptions är inställt på att endast erbjuda automatiska förnyelsebetalningar så visas endast de betalsätt som uttryckligen har deklarerat stöd för prenumerationer.
 3. När Payson kontaktas av betalpluginet så innehåller detta anrop information om att det rör sig om en ny prenumeration.
 4. I sekvensen när ordern skapas i WooCommerce, skapas också en prenumeration i WooCommerce. Både ordern och prenumerationen har nu status Inväntar betalning.
 5. När kunden slutfört köpet skickar Payson dels ett transaktionsnummer för ordern till WooCommerce, men även en så kallad prenumerationstoken (eller recurring token). En token är i detta fall en informationsbärare som sparas i prenumerationen och används vid framtida köp, dvs förnyelser av prenumerationen. Ordern får nu status Behandlas (eller Färdigbehandlad beroende på vilken typ av prenumerationsprodukt det är fråga om) och prenumerationen får status Aktiv.

Återkommande betalning

 1. Datumet för en förnyad prenumerationsperiod inträffar.
 2. Prenumerationen sätts till status Pausad.
 3. En ny order med status Inväntar betalning skapas.
 4. Ett anrop till Payson görs (innehållande token för den aktuella prenumerationen).
 5. Förutsatt att Payson godkänner betalningen uppdateras status på förnyelseordern till Behandlas (eller Färdigbehandlad om produkten är virtuell och digital).
 6. Prenumerationen sätts till status Aktiv.
 7. Datum för nästa förnyelse schemaläggs.

Förutsatt att inget oväntat händer kommer detta rulla på tills dess att kunden väljer att avbryta sin prenumeration. Ibland kan det dock uppstå fel och då behöver det felsökas. Inne på ditt konto hos Payson finns en artikel som går igenom vad som händer om en prenumeration inte förnyas på rätt sätt, logga in för att läsa den direkt.