Vad händer om köparen inte godkänner varan?

Om köparen inte alls agerar inom sin tidsfrist på 8 dagar betalas pengarna ut till säljaren. Om köparen däremot reklamerar varan är denne skyldig att skicka varan i retur inom sin tidsfrist.

Alla tidsfrister är alltid tydligt utsatta på båda parters Paysonkonton (se detaljer för det aktuella köpet på ditt Paysonkonto) och information om köpet skickas kontinuerligt ut till båda parter via e-post.

Köparen återbetalas inte förrän du som säljare har fått tillbaka varan och godkänt returen. Du har rätt att neka returen om ni inte är överens varvid pengarna låses i Paysons system och parterna får diskutera sig fram till en lösning. När parterna är överens kan den ena parten enkelt låsa upp betalningen till sin motpart. Vid behov kontakta Paysons kundtjänst för rådgivning.