Måste man som säljare erbjuda PaysonGaranti?

Nej, det behöver du inte göra. Däremot står säljaren för avgiften för köpet om överföringen genomförs utan PaysonGaranti. Sker transaktionen med PaysonGaranti är det helt gratis för dig som säljare. PaysonGaranti borgar även för seriositet och leder ofta till ett högre slutpris på t.ex. en internetauktion då transaktionen blir säkrare för köparen.

Om en köpare vill betala med PaysonGaranti och säljaren inte har erbjudit det i sin annons/auktion eller liknande, så går det att lösa i efterhand om parterna är överens. Köparen kan då utföra en betalning med PaysonGaranti inne på sitt Paysonkonto under Överföring -> Skicka pengar.