Profilering hos Prisjakt för Paysonbutiker!

 

Payson och Prisjakt har inlett ett samarbete där du som Paysonkund har möjlighet att få tydligare exponering hos Prisjakt.Prisjakt är en av Sveriges största informations- och jämförelsetjänster med 3 800 listade butiker och över 1, 2 miljoner unika besökare per vecka.*

Alla som erbjuder Payson som betaltjänst kommer att få detta tydligt visat på sin profil hos Prisjakt.

Du har även som Paysonkund möjlighet att få 30 % rabatt på Prisjakts profileringstjänster den första kalendermånaden som ny kund.

Så här gör du för att komma igång:

 

  1. När du är inloggad hittar du ditt Prisjakterbjudande på ditt Paysonkonto.
  2. Lägg till din butik på Prisjakt.
  3. Din butik blir inläst i Prisjakts system. Kan du leverera en prisfil går processen mycket snabbare.
  4. Om du har produkter som passar in i Prisjakts kategorier kommer de att sorteras in under dessa, alla övriga produkter finns tillgängliga från ”Prisjakt Expert” i väntan på att passande kategori lanseras.
  5. Prisjakt kontaktar sedan dig för att ni skall kunna ta del av deras erbjudande på bästa sätt.

För att ta del av erbjudandet så måste du ha ett aktivt företagskonto hos Payson.

* Enligt KIA-index 2015-01-14

 

Öppna Paysonkonto