Hitta din målgrupp

Hitta din målgrupp

Varför är det viktigt att ha en målgrupp?
Din målgrupp är de som kan bli potentiella kunder, alltså är det jätteviktigt att du hittar rätt målgrupp för din verksamhet. Målgruppen kan definieras som de personer som har ett behov av dina produkter eller tjänster, vem är det egentligen som kommer att ha nytta av det du säljer? Det går inte att rikta sig till alla. Konkurrensen är stor och människorna är många, så du måste försöka nå de människor som har behov av de produkter eller tjänster du erbjuder. Har du en idé för din e-handel och vad du ska sälja måste du helt enkelt förstå vilka det är som slutligen kommer att genomföra ett köp. Om möjligt, kategorisera din målgrupp så som du tror att den är i olika demografiska kategorier så som kön, ålder, intressen, utbildning, yrke mm. På så sätt kan du lättare nå ut till just dem. Försök att skala ner dina olika målgruppskategorier så detaljerat som möjligt. Säljer du något helt nytt och unikt, och därmed inte har någon aning om vilka dina potentiella kunder är? Gör då en målgruppsanalys genom enkätundersökningar, intervjuer och personas. Det är en effektfull metod för att kunna ta reda på mer om vilka som faktiskt kan tänka sig handla hos just din e-butik.

Hur du definierar din målgrupp
– Identifiera kundernas behov och problem. Varför ska de handla hos dig, vilka behov tillfredsställer dina varor och tjänster?
– Kika på dina nuvarande kunder. Vad har de gemensamt? Är den spretig gäller det att ha tydliga segment för att kunna rikta marknadsföringen.
– Titta på dina konkurrenter. Tips är att kika på företag som säljer likvärdiga produkter och tjänster, vilka verkar de rikta sig till? Kika in på deras sociala medier för att få ett slags hum om dessa.

TRE VIKTIGA PUNKTER ATT KOMMA IHÅG
1. Rikta rätt typ av marknadsföring till rätt målgrupp.
2. Sätt en strategi för hur du når just din målgrupp. I vilka kanaler rör sig dina potentiella kunder?
3. Ju mer du lär dig om just din målgrupp, desto mer kommer du att kunna anpassa din marknadsföring.