New-Amsterdam
New Amsterdam är mer än bara en teknisk partner och leverantör av e-handelslösningar. De har samlat ledande experter inom flera områden, från digital strategi till design, innehåll, utveckling och lösningsarkitektur. De strävar efter att erbjuda sina kunder en stabil, flexibel, modern och kostnadseffektiv plattform att stå på. New Amsterdam vill vara med och utveckla sina kunders verksamhet genom tekniska innovationer och samarbeten.

  • Stabil & standardiserad plattform
    Alla förtjänar en modern e-handelslösning. New Amsterdam försöker ständigt sträva efter att reducera kostnaderna för förvaltningen av din e-butik, så att de tillsammans med dig som kund istället kan fokusera på affärsutveckling.
  • Lokalt möter globalt
    New Amsterdam har designat och levererat flertalet e-handelslösningar som är både moderna, flexibla och komplexa. De kan förena det globala med det lokala i sin plattform. I ett projekt för Tele2 tog de bland annat fram en global lösning som samtisigt var anpassad för den lokala markanden.
  • Nästa generations e-handel
    New Amsterdam hjälper dig med en omnikanal där din e-handel utgör grunden för all försäljning i alla kanaler. De är specialiserade på att ta företag ut på globala marknader och att både tekniskt och strategiskt få kanalerna att arbeta tillsammans.

Vill du veta mer, gå till www.newamsterdam.se.
Kontakt via info@newamsterdam.se, eller telefon 0725-33 22 88.