Fakturavillkor

1. Paysons logotyper

Paysons logotyp för betalsättet ska finnas synlig för kunden i webbutiken/webbtjänsten vid köptillfället, vid allmän information om betalningsalternativ samt på startsidan. Inga övriga betalningslogotyper får användas. Logotyper finns att hämta på vår grafiksida

2. Beskrivande texter vid köptillfälle

Det ska tydligt framgå att fakturan och krediten administreras av Payson. Nedanstående text måste därför finnas med i kassan eller vid valet av betalsätt. Observera att om ni erbjuder betalning mot faktura via Payson Checkout så ska fakturaavgiften anges som 0 kr.

Betalning mot faktura
Om du väljer att betala mot faktura via Payson så tillkommer en avgift om [ange eventuell merkostnad] kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att skickas till din e-postadress. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs. Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och ska betala inom 30 dagar.

3. Avtalstexter vid köp

Nedanstående text måste finnas med i det köpeavtal som upprättas med kunden. Det ska även finnas med i era Allmänna villkor.

Betalning mot faktura
Vi erbjuder betalning mot faktura i samarbete med Payson.
Betalningsvillkor är 14 dagar och det tillkommer en avgift om [ange eventuell merkostnad] kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs. Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och ska betala fakturan inom 30 dagar. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Läs mer om villkoren här.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning mot Faktura kommer fakturan att pantsättas till Svea Bank AB, 556158-7634.

4. Orderbekräftelse

Ni måste enligt lag förse köparen med en orderbekräftelse, denna kan med fördel skickas med e-post. Bekräftelsen måste innehålla information enligt nedan och benämnas “Orderbekräftelse”.

Er företagsinformation:
[Ert Företagsnamn, postadress samt telefonnummer och i förekommande fall e-postadress]

Vara:
[Det ska här framgå vad som har beställts, typ av vara, antal, belopp etc.]

Betalning och leverans:
[Information om valt betalsätt och hur leverans sker. Upplys om ev. faktureringsavgift, påminnelsekostnad, inkassoavgift samt dröjsmålsränta]

Ångerrätten:
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Garantier och service:
[Information om förekommande garantier]