Fakturavillkor

1. Paysons logotyper

Paysons logotyp för betalsättet ska finnas synlig för kunden i webbutiken/webbtjänsten vid köptillfället, vid allmän information om betalningsalternativ samt på startsidan. Inga övriga betalningslogotyper får användas. Logotyper finns att hämta på vår grafiksida

2. Beskrivande texter vid köptillfälle

Det ska tydligt framgå att fakturan och krediten administreras av Payson. Nedanstående text måste därför finnas med i kassan eller vid valet av betalsätt.

Betalning mot faktura
Om du väljer att betala mot faktura via Payson så är betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att skickas till din e-postadress. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs. Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och ska betala inom 30 dagar. Läs mer här.

3. Avtalstexter vid köp

Nedanstående text måste finnas med i det köpeavtal som upprättas med kunden. Det ska även finnas med i era Allmänna villkor.

Handla mot faktura
I samarbete med Payson erbjuder vi dig att betala köpet mot faktura. Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i kreditprövningen. Om du gör köpet för ett företags räkning ska det vara registrerat i Sverige och du vara behörig firmatecknare för företaget samt företaget godkännas i kreditprövningen. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som anges vid köptillfället. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här.

Information om ångerrätt
Enligt Lag (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om överlåtelse
Fakturan kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634.

4. Orderbekräftelse

För de fall skriftligt avtal inte har upprättats och skickats till kunden ska ni skicka en Orderbekräftelse till kunden. Orderbekräftelsen måste innehålla information åtminstone enligt nedan punkter och benämnas ”Orderbekräftelse”.

A. Näringsidkarens företagsinformation
Företagsnamn, postadress, gatuadress samt telefonnummer och e-postadress.

B. Vara
Det ska framgå vad som har beställts (typ av vara, antal, belopp etc.).

C. Betalning och leverans
Information om valt betalningssätt och hur leverans sker. Upplys om ev. faktureringsavgift, påminnelsekostnad, inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

D. Ångerrätten
Följande text för att beskriva ångerrätten kan användas.
”Enligt Lag (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

E. Garantier och service
Information om förekommande garantier.