Fakturavillkor

1. Paysons logotyper

Paysons logotyp för “PaysonFaktura” ska finnas synlig för kunden i Klientens webbutik / webbtjänst vid köptillfället och vid allmän information om betalningsalternativ samt på startsidan. Inga övriga logotyper får användas för denna betalform.
Logotypen finns att hämta på Paysons grafiksida

2. Beskrivande texter vid köptillfälle

Det ska i webbutiken tydligt framgå att fakturan och krediten administreras av Payson.
Nedanstående text måste därför finnas med på Klientens sida vid valet av betalsätt, eller “check out”.

PaysonFaktura
“Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om XX kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot PaysonFaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige”

3. Avtalstexter vid köp

Nedanstående text måste finnas med i det köpeavtal som Klienten upprättar med kunden. Det ska även finnas med i Klientens Allmänna villkor.

Om Paysonfaktura
“Vi erbjuder betalsättet “PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om XX kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.”

Information om ångerrätt
“Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Information om pantsättning
“Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.”

4. Vid nekat köp

Om kunden inte godkänns för att betala med PaysonFaktura (oavsett anledning) så ska nedanstående information ges till kunden. Skulle kunden ha frågor kring varför denne inte godkänts för PaysonFaktura ska denne hänvisas till Payson AB.

“Tyvärr så godkändes ni inte av Payson för betalning mot PaysonFaktura. Vänligen kontrollera att ni uppgett er personliga information korrekt och försök sedan igen alternativt välj ett annat betalsätt.”

5. Orderbekräftelse

Klienten måste enligt lag förse köparen med en Orderbekräftelse, denna kan med fördel skickas med e-post.
Orderbekräftelsen måste innehålla information enligt nedan och benämnas “Orderbekräftelse”.

Klientens Företagsinformation:
Företagsnamn, postadress och i förekommande fall gatuadress samt telefonnummer och i förekommande fall e-postadress.

Vara:
Det ska framgå vad som har beställts (typ av vara, antal, belopp etc.).

Betalning och leverans:
Information om valt betalningssätt och hur leverans sker. Upplys om ev. faktureringsavgift, påminnelsekostnad, inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

Ångerrätten:
“Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Garantier och service:
Information om förekommande garantier.