Vad händer om jag får en felaktig eller trasig vara?

Om varan inte överensstämmer med beskrivningen av det du har betalt för så har du möjlighet att logga in på ditt Paysonkonto och reklamera varan. Tidsfristen vänds då till att köparen måste skicka returen inom 5 dagar från att reklamationen gjorts (köparen är ansvarig för att varan returneras till säljaren), och säljaren måste därefter godkänna eller neka returen inom 8 dagar från att returen är angiven som skickad. Ange även en tydlig beskrivning till varför du vill reklamera den vara du fått.

OBS! Du får inte reklamera en vara ifall du ångrat ditt köp, t.ex. som ångervecka eller öppet köp, om inte säljaren är ett företag eller specifikt accepterat detta.

Godkänner säljaren returen så betalas pengarna omedelbart tillbaka till köparen. Nekar säljaren returen av giltiga skäl låses pengarna i Paysons system tills köpare och säljare är överens om hur köpet ska avslutas. När parterna är överens kan den ena parten enkelt låsa upp betalning till sin motpart.

Att tänka på: Vid leverans av felaktig vara ansvarar säljaren för att felet åtgärdas. Det kan ske genom återköp, utskick av ny vara, eller annan kompensation efter överenskommelse. Om levererat objekt överensstämmer med ert avtal är säljaren inte skyldig att acceptera ett återköp.

Fraktskada: Avsändaren ansvarar alltid för att varan paketeras på ett fullgott sätt. Om en väl emballerad vara skadas under leverans kan mottagaren göra en reklamation till speditören för ersättning. Men om paketeringen, utifrån speditörens bedömning, skulle anses bristfällig är avsändaren skyldig att ersätta den skadade varan.