Siirry suoraan:

 • Ennakkotietojen antaminen – yleiset sopimusehdot
 • Paysonin yleiset sopimusehdot
 • Ehdot – maksaminen laskulla
 • Ehdot – osamaksu laskulla
 • Ehdot – osamaksu
 • Ehdot – kortti – ja verkkomaksaminen
 • Payson-maksuja koskevat säännöt
 • Paysonin tietosuojakäytäntö
 • Ennakkotietojen antaminen – yleiset sopimusehdot

  Maksupalvelun tarjoajalla (Payson) on maksupalvelulain 4. luvun 10. §:n perusteella velvollisuus kohtuullisessa ajassa ennen puitesopimuksen tekemistä antaa maksupalvelun käyttäjälle tarvittavaa tietoa sopimuksesta. Tämän helpottamiseksi olemme koonneet vaaditut tiedot Paysonin Yleisistä sopimusehdoista seuraaviin 27 kohtaan.

  1. Maksupalvelun toimittaja on Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.

  2. Payson AB on maksulaitos, joka on saanut Finanssivalvonnan luvan maksupalveluiden tarjoamiseen [laitoksen nro 045007].

  3. Tarjotun maksupalvelun pääasiallinen sisältö on maksujen ja niihin liittyvien palveluiden välittäminen kaupanteon helpottamiseksi kahden yksityishenkilön tai oikeushenkilön välillä.

  4. Jotta maksutoimeksianto voidaan suorittaa oikein, käyttäjän tulee noudattaa ohjeita, jotka käyvät ilmi ostotapahtuman yhteydessä Paysonin verkkosivustolta.

  5. Käyttäjä antaa hyväksyntänsä rahansiirrolle ostotapahtuman yhteydessä napsauttamalla painiketta tai linkkiä. Käyttäjän, joka ostajan ominaisuudessa haluaa veloituksen palautettavaksi myyjältä, tulee osoittaa pyyntönsä myyjälle. Myyjä suorittaa takaisinmaksun/hyvityksen ostajan Payson-tilille tai käytetylle maksuvälineelle, kun myyjä ja ostaja ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen.

  6. Maksutoimeksianto katsotaan saapuneeksi, kun käyttäjä on hyväksynyt maksun (kohta 5) ja saanut vahvistuksen maksutoimeksiannosta.

  7. Maksupalvelu ottaa maksutoimeksiantoja vastaan verkkosivuston kautta vuorokauden ympäri vuoden kaikkina päivinä. Payson ei kuitenkaan takaa, että palvelu toimii virheettömästi tai katkoksetta tänä aikana. Paysonilla on lisäksi aina oikeus, kohtuullisuuden rajoissa, sulkea maksupalvelu esimerkiksi huollon ja päivitysten ajaksi.

  8. Maksutapahtumat suoritetaan maksupalvelussa reaaliajassa. Maksun vastaanottaja ja käyttäjä saavat suoraan ilmoituksen, kun maksu on suoritettu. Maksujen siirtäminen toiselle maksulaitokselle tai pankille kestää korkeintaan yhden pankkipäivän. Siirtoon kuluva aika voi kuitenkin vaihdella vastaanottavan pankin ja maan mukaan.

  9. Payson-tilin mahdollisista käyttörajoituksista voi neuvotella tapauskohtaisesti ottamalla yhteyttä maksupalvelun tarjoajaan.

  10. Palvelun käyttömaksut käyvät ilmi voimassa olevasta hinnastosta.

  11. Tilillä oleville varoille ei makseta korkoa, eikä maksupalvelun tarjoaja suorita valuutan vaihtoa. Ulkomaisiin korttimaksuihin (SEK/EUR) sovelletaan käyttäjän kortin myöntäneen pankin vaihtokurssia käyttäjän ja kortin myöntäjän välisen sopimuksen mukaisesti.

  12. Tiedot korkokannoista ja/tai vaihtokursseista eivät ole sovellettavissa (kohta 11).

  13. Maksupalvelua koskevat kirjalliset ilmoitukset lähetetään sähköpostitse käyttäjälle ja niiden katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seuraavana päivänä. Jos ilmoituksen ei katsota olevan kiireellinen, se voidaan myös näyttää käyttäjän Payson-tilillä.

  14. Maksupalvelun käyttöä koskevat Yleiset sopimusehdot ovat saatavilla verkkosivustolla digitaalisessa muodossa. Käyttäjä voi tulostaa ehdot, jos hän haluaa säilyttää niistä fyysistä kopiota.

  15. Puitesopimuksen kieli on ruotsi ja maksupalvelun tarjoajan ja käyttäjän välisessä viestinnässä käytetään ruotsin kieltä.

  16. Käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus tutustua maksupalvelun käyttöä koskeviin Yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat aina saatavilla Paysonin verkkosivustolla.

  17. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Paysonin kulloinkin voimassa olevia käyttörutiineja ja turvallisuusohjeita luodessaan salasanaa tai muita turvaparametrejä. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan ja/tai muut turvaparametrit turvallisessa paikassa, jotta ne eivät joudu luvattomaan käyttöön. Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa käyttää kukaan muu käyttäjän lisäksi. Käyttäjän tulee ilmoittaa Paysonille välittömästi yhteydenottolomaketta käyttäen tai puhelimitse, jos on syytä olettaa, että salasana ja/tai vastaavat kirjautumistiedot ovat joutuneet luvattomiin käsiin.

  18. Paysonilla on oikeus sulkea Payson-tili maksuvälineenä välittömästi, jos Paysonin tietoisuuteen tulee tai Paysonilla on muutoin syytä epäillä, että käyttäjä käyttää tai aikoo käyttää Payson-tiliään näiden Yleisten sopimusehtojen ja/tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

  19. Mikäli käyttäjä ei noudata edellä mainittuja turvallisuusohjeita kohdan 17 mukaisesti, käyttäjä on aina itse vastuussa Paysonille koituvista vahingoista ja veloituksista, jotka suoritetaan sen seurauksena, että luvaton henkilö käyttää käyttäjän Payson-tiliä. Jos kortilta/tililtä on tehty luvaton veloitus, tästä tulee ilmoittaa suoraan pankkiin kortin/tilin sulkemiseksi ja kaupasta reklamoimiseksi. Jos Payson-tilillä ilmenee luvaton rahansiirto/tapahtuma, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä suoraan Paysonin asiakaspalveluun.

  20. 7.2 Jos veloitus on käyttäjän mielestä kirjattu väärin, hänen tulee ilmoittaa siitä Paysonille viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen kun rahansiirto on kirjattu Payson-tilille. Mikäli käyttäjä ostajan ominaisuudessa haluaa huomauttaa kirjatusta veloituksesta sellaisesta syystä, joka johtuu myyjästä, esimerkiksi tililtä on veloitettu suurempi summa kuin mitä myyjä ja ostaja olivat sopineet, tulee käyttäjän (ostajan) kuitenkin ensisijaisesti kääntyä myyjän puoleen. Käyttäjän tulee ilmoittaa Paysonille myös siinä tapauksessa, jos tilillä ei näy kirjausta vaikka veloitus on suoritettu.

  21. Payson vastaa käyttäjän suuntaan siitä, että hyväksytty ja käyttäjän tekemä maksutoimeksianto suoritetaan asianmukaisesti. Jos maksutoimeksianto suoritetaan asianmukaisesti, maksun vastaanottaja vastaa käyttäjän suuntaan siitä, että rahansiirto/kauppa suoritetaan asianmukaisesti. Paysonin on viipymättä maksettava epäonnistuneen maksutoimeksiannon summa takaisin käyttäjälle tai palauttaa veloitetun maksutilin tila sellaiseksi kuin se olisi ollut, jos epäonnistunutta maksutoimeksiantoa ei olisi tapahtunut. Jos käyttäjä on tehnyt maksutoimeksiannon, joka on epäonnistunut, Paysonin tulee käyttäjän vaatimuksesta mahdollisimman pikaisesti yrittää jäljittää rahansiirto ja ilmoittaa käyttäjälle tuloksesta. Payson vastaa maksun vastaanottajan suuntaan siitä, että maksettava summa (josta maksut on vähennetty) siirretään vastaanottajan Payson-tilille. Payson vastaa käyttäjiään kohtaan sellaisista maksuista ja koroista, joita käyttäjän on maksettava epäonnistuneen rahansiirron vuoksi Paysonin järjestelmäpuutteista johtuen. Mikäli vastuun todetaan syntyneen, se rajoittuu kaikissa olosuhteissa 1 500 Ruotsin kruunuun vuodessa.

  22. Tavaroiden, palveluiden ja muiden hyödykkeiden ostoa koskevat sopimukset ovat kahden käyttäjän välisiä, jotka toimivat ostajana ja vastaavasti myyjänä. Payson ei ole osallisena tässä suhteessa, eikä vastaa millään lailla käyttäjän maksupalvelun kautta ostamien tavaroiden, palveluiden tai hyödykkeiden toiminnasta, laadusta, toimituksista tai muusta vastaavasta.

  23. Paysonilla on oikeus aika ajoin tehdä lisäyksiä ja muutoksia näihin Yleisiin sopimusehtoihin. Käyttäjälle ilmoitetaan tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä viimeistään 2 kuukautta ennen niiden voimaan tulemista. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia tai lisäyksiä, hänellä on oikeus irtisanoa nämä Yleiset sopimusehdot kohdassa 25 kuvatulla tavalla. Paysonilla on aina oikeus saattaa välittömästi voimaan muutokset, jotka aiheutuvat lainsäädännöstä, määräyksistä tai viranomaispäätöksistä.

  24. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

  25. Jäsenellä on oikeus sulkea Payson-tili välittömästi, mikäli muuta ei ole sovittu, ilmoittamalla siitä Paysonille yhteydenottolomakkeella. Paysonin vastaanotettua irtisanomisilmoituksen se sulkee Payson-tilin viipymättä. Paysoniin kohdistuvien velkojen tulee olla suoritettuja ennen irtisanomista. Irtisanomismaksua ei veloiteta.

  26. Pyydämme lähettämään kommentit ja Paysonin palveluita koskevat valitukset osoitteeseen synpunkter@payson.se.

  Paysonin yleiset sopimusehdot

  Payson AB, yritystunnus 556646-2858 (”Payson”), ylläpitää palvelua, joka välittää maksuja käyttäjien ostaessa tavaroita, tuotteita ja muita hyödykkeitä verkossa toimivista kauppapaikoista (”Palvelu”). Fyysiset oikeushenkilöt, jotka rekisteröityvät Paysonille (”Jäsen”), voivat suorittaa palvelun kautta maksuja muille Payson-jäsenille. Jäsenet voivat toimia ostajina ja myyjinä palvelussa. Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan jäsenten käyttäessä palvelua.

  1. Määritelmät

  Näissä Ehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä alla selitetyissä merkityksissä.
  Palvelu – Maksujen ja niihin liittyvien palveluiden välittäminen kaupanteon helpottamiseksi kahden yksityishenkilön tai oikeushenkilön välillä.
  Veloittaminen/Veloitus – Jäsenen hyväksymän suorituksen siirto Jäsenen Payson-tililtä toisen Jäsenen Payson-tilille.
  Payson-tili – Sähköinen käteislokero, johon Jäsenen varat Paysonilla kirjataan. Payson-tili on rekisteröity keskitetylle palvelimelle Paysonilla. Summa, joka vastaa Jäsenen Payson-tilin saldoa, säilytetään erillään Paysonin varoista asiakastilillä pankissa tilityslain (1944:181) mukaisesti.
  Jäsen – Fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, joka rekisteröityy Paysonille.

  2. Liittyminen Palveluun

  Jäsen liittyy Palveluun hyväksymällä Ehdot ja rekisteröimällä Payson-tilin Paysonin kulloinkin voimassa olevien käyttörutiinien ja ehtojen mukaisesti. Näiden Ehtojen sisällön lisäksi Palveluun voidaan soveltaa muitakin ehtoja ja määräyksiä. Jäsen sitoutuu kiinnittämään huomiota ja tarkkailemaan tällaisia ehtoja ja määräyksiä Palvelua käyttäessään ja tutustumaan niihin tehtyihin muutoksiin. Palvelua koskevien erityisehtojen ja -määräyksien rikkominen katsotaan näiden Ehtojen rikkomiseksi. Payson ei salli laittomaan toimintaan liittyviä tai Paysonin voimassa olevien sääntöjen vastaisia maksuja. Mikäli Jäsen käyttää Paysonia maksujen maksamiseen tai vastaanottamiseen tällaisista tavaroista tai palveluista, se katsotaan rikkomukseksi näitä Ehtoja vastaan.

  3. Maksaminen Palvelun kautta

  3.1 Ostosopimus solmitaan kahden Jäsenen välille, jotka toimivat ostajana ja vastaavasti myyjänä. Payson ei ole osallisena tässä suhteessa.

  3.2 Jäsenen Payson-tiliä veloitetaan, kun Jäsen on hyväksynyt Veloituksen ja Payson-tilillä on riittävä summa varoja. Jäsen hyväksyy Veloituksen antamalla oikean käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite) ja salasanan.

  3.3 Jäsen voi hyväksyä Veloituksen Payson-tililtään joko suorittaessaan oston tai salliessaan myynnin palautuksen. Jäsenen, joka ostajan ominaisuudessa haluaa Veloituksen palautettavaksi myyjältä, tulee osoittaa pyyntönsä myyjälle. Myyjä suorittaa takaisinmaksun ostajan Payson-tilille, kun myyjä ja ostaja ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen.

  3.4 Paysonilla on oikeus hylätä Jäsenen hyväksymä Veloitus esimerkiksi silloin, jos on syytä epäillä, että se olisi ristiriidassa näiden Ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön tai muiden määräysten kanssa. Payson ilmoittaa Jäsenelle viipymättä Veloituksen hylkäämisestä.

  3.5 Jos maksu koskee tavaraa, joka ostajan tulee noutaa, myyjällä on velvollisuus laatia ostokuitti ja tarkistaa ostajan henkilöllisyystodistus, jotta maksu on pätevä.

  3.6 Payson tarjoaa laskulla maksamista tietyissä ostotyypeissä. Jotta Jäsen voi tehdä tilauksia laskua vastaan, hänen tulee olla 18-vuotias ja hänen kotipaikkansa pitää olla Ruotsissa. Lisäksi hänen tulee läpäistä luottotietojen tarkastus, joka suoritetaan ostohetkellä. Muut laskulla maksamista koskevat ehdot ja maksut käyvät ilmi ostohetkellä.

  4. Payson-tilin lataaminen

  4.1 Jäsen voi ladata Payson-tilille rahaa maksamalla ennakkomaksun Paysonin asiakastilille. Jäsen voi tallettaa rahaa useilla eri maksutavoilla.

  4.2 Maksettu summa on Jäsenen käytettävissä, kun Payson on päivittänyt Jäsenen Payson-tilin saatuaan ilmoituksen suoritetusta ennakkomaksusta.

  5. Ei korkoa

  Jäsenelle ei makseta korkoa varoista, jotka hän on maksanut ennakkoon Paysonille tai jotka on noteerattu Payson-tilille edellä mainitun mukaisesti.

  6. Nostot Payson-tililtä

  Jäsen voi pyytää Payson-tilillä olevia varoja kokonaan tai osittain maksettavaksi Jäsenelle, jolloin ne siirretään Jäsenen ilmoittamalle pankkitilille. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää sitä, että Jäsen on tunnistautunut Paysonin voimassa olevien käyttörutiinien mukaan. Jäseneltä veloitetaan nostomaksu jäljempänä olevan kohdan 12 mukaisesti. Summa vähennetään siirrettävästä summasta ennen summan maksamista Jäsenelle.

  7. Veloitusten tilittäminen

  7.1 Jokainen Veloitus kirjautuu Jäsenen Payson-tilille. Jäsen voi tarkastaa Payson-tilin saldon ja tilitapahtumat kirjautumalla sisään osoitteessa www.payson.se.

  7.2 Jos Veloitus on Jäsenen mielestä kirjattu väärin, Jäsenen tulee ilmoittaa siitä Paysonille viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen kun rahansiirto on kirjattu Payson-tilille. Mikäli Jäsen ostajan ominaisuudessa haluaa huomauttaa kirjatusta Veloituksesta sellaisesta syystä, joka johtuu myyjästä, esimerkiksi tililtä on veloitettu suurempi summa kuin mitä myyjä ja ostaja olivat sopineet, tulee Jäsenen (ostajan) kuitenkin ensisijaisesti kääntyä myyjän puoleen. Jäsenen tulee ilmoittaa Paysonille myös siinä tapauksessa, jos tilillä ei näy kirjausta vaikka Veloitus on suoritettu.

  8. Turvallisuus

  8.1 Salasanan luominen ja säilyttäminen

  Jäsen on velvollinen noudattamaan Paysonin kulloinkin voimassa olevia käyttörutiineja ja turvallisuusohjeita luodessaan salasanaa tai muita turvaparametrejä. Jäsen sitoutuu säilyttämään salasanan ja/tai muut turvaparametrit turvallisessa paikassa, jotta ne eivät joudu luvattomaan käyttöön. Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa käyttää kukaan muu Jäsenen lisäksi.
  Jäsenen tulee ilmoittaa Paysonille välittömästi yhteydenottolomaketta käyttäen, jos on syytä olettaa, että salasana ja/tai vastaavat kirjautumistiedot ovat joutuneet luvattomiin käsiin.

  8.2 Luvaton käyttö

  Mikäli Jäsen ei noudata edellä mainittuja turvallisuusohjeita kohdan 8.1 mukaisesti, Jäsen on aina itse vastuussa Paysonille koituvista vahingoista ja Veloituksista, jotka suoritetaan sen seurauksena, että luvaton henkilö käyttää Jäsenen Payson-tiliä.

  Vaikka salasana tai muu turvallisuusparametri olisi luotu Paysonin kulloinkin voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaisesti, Jäsen on vastuussa Paysonille koituvista vahingoista ja Veloituksista, jotka suoritetaan sen seurauksena, että luvaton henkilö käyttää Jäsenen Payson-tiliä, jos Jäsen:

  a) on paljastanut salasanansa muille
  b) on törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut salasanan joutumisen muiden tietoon, tai
  c) on voinut olettaa salasanan joutuneen muiden tietoon, mutta ei ole välittömästi tämän havaittuaan ilmoittanut kadonneesta salasanasta Paysonille ja vaihtanut salasanaansa kulloinkin voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaisesti.

  9. Käyttö

  Palvelua ylläpidetään yleisesti ottaen 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Payson ei kuitenkaan takaa, että Palvelu toimii virheettömästi tai katkoksetta tänä aikana. Paysonille tulee aina antaa mahdollisuus Palvelun puutteen korjaamiseen, ennen kuin sopimusrikkeen voidaan katsoa tapahtuneen. Paysonilla on oikeus tehdä muutoksia Palvelua koskeviin käyttömenetelmiin, teknisiin ominaisuuksiin, järjestelmiin, palveluaikoihin jne. Paysonilla on lisäksi aina oikeus, kohtuullisuuden rajoissa, sulkea Palvelu esimerkiksi huollon ja päivitysten ajaksi.

  10. Virheet Palvelussa

  Jäsenen, joka haluaa vedota virheeseen Palvelussa, tulee ilmoittaa tästä Paysonille käyttämällä yhteydenottolomaketta kohtuullisessa ajassa virheen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Mikäli Jäsen ei toimi näin, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen. Reklamaatiosta tulee käydä ilmi, miten virhe ilmenee.

  11. Virheet ja viivästykset ostoissa

  Tavaroiden, palveluiden ja muiden hyödykkeiden ostoa koskevat sopimukset ovat kahden Jäsenen välisiä, jotka toimivat ostajana ja vastaavasti myyjänä. Payson ei ole osallisena tässä suhteessa, eikä vastaa millään lailla Jäsenen Palvelun kautta ostamien tavaroiden, palveluiden tai hyödykkeiden toiminnasta, laadusta, toimituksista tai muusta vastaavasta. Mikäli Jäsen (myyjä tai ostaja) haluaa reklamoida toisen Jäsenen (myyjän tai ostajan) toiminnasta, Jäsenen tulee siis kääntyä suoraan toisen Jäsenen puoleen.

  12. Maksut

  Aloitusmaksu: 0 SEK
  Kuukausimaksu: 0 SEK

  Muutoin sovelletaan maksuja kulloinkin voimassa olevan maksurakenteen mukaisesti. Nämä ovat nähtävillä maksusivulla.
  Maksut veloitetaan säännöllisesti Jäsenen Payson-tililtä.

  13. Vastuu ja kuittaaminen

  Jäsen sitoutuu korvaamaan Paysonille summat, joita Paysonia voidaan vaatia maksamaan kolmannelle osapuolelle Jäsenen Payson-tilin hyödyntämisen vuoksi, esimerkiksi laittoman tai asiaankuulumattoman Payson-tilin latauksen vuoksi. Paysonilla on oikeus kuitata tällaiset varat Jäsenen varoista Paysonilla. Tällainen kuittaus ei kuitenkaan rajoita Paysonin oikeutta vaatia vahingonkorvausta tai esittää muita lainmukaisia vaatimuksia.

  14. Sopimusaika, irtisanominen ja tilin sulkeminen

  14.1 Jäsen solmii sopimuksen Paysonin kanssa näiden Ehtojen mukaisesti (”Sopimus”) liittymällä Palveluun kohdan 2 mukaisesti. Jäsenellä on oikeus sulkea Payson-tili välittömästi ilmoittamalla siitä Paysonille yhteydenottolomakkeella. Paysonin vastaanotettua irtisanomisilmoituksen se sulkee Payson-tilin viipymättä.

  14.2 Paysonilla on oikeus sulkea Payson-tili välittömästi, jos
  a) Paysonin tietoisuuteen tulee tai Paysonilla on muutoin syytä epäillä, että Jäsen käyttää tai aikoo käyttää Payson-tiliään näiden Ehtojen ja/tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti
  b) tietoon tulee sellaisia teknisiä tai hallinnollisia tietoturvarutiineja koskevia tietoja, että on syytä pelätä Jäsenen Payson-tilin joutuvan väärinkäytön kohteeksi ja/tai
  c) on muutoin syytä olettaa, että Jäsenen Payson-tiliä on käytetty tai sitä aiotaan käyttää väärin.

  14.3 Paysonilla on syyhyn katsomatta oikeus oman harkintansa mukaan irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi sen jälkeen kun irtisanomisesta on ilmoitettu Jäsenelle sähköpostitse. Payson-tili suljetaan Sopimuksen päättyessä, jos sitä ei ole jo suljettu, yhden tai useamman kohdassa 14.2 a)-c) esitetyn syyn perusteella.

  14.4 Kun Sopimus on päättynyt, se on edelleen voimassa soveltuvin osin kaikissa osapuolten välisissä kiista-asioissa ja sopimus on lopullisesti määräävä.

  14.5 Sopimuksen päätyttyä Payson suorittaa Jäsenelle välittömästi mahdolliset varat, jotka on säilytetty erikseen Jäsentä varten, ja vähentää näistä varoista mahdolliset maksut.

  15. Henkilötietojen käsittely

  15.1 Payson käsittelee Jäsenen tietoja henkilötietolain mukaisesti.

  15.2 Jäsenen on annettava Paysonille ne henkilötiedot, osoitetiedot ja muut tiedot, joita Payson pyytää. Jäsen suostuu siihen, että Payson tai Paysonin hyväksymä yhteistyökumppani käsittelee Jäsenen henkilötietoja siinä määrin kuin on välttämätöntä Sopimuksen hallinnoimiseksi ja toteuttamiseksi tai velvollisuuksiensa täyttämiseksi, jos näitä tietoja pitää luovuttaa asiaankuuluville viranomaisille. Jäsen suostuu lisäksi siihen, että henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, esimerkiksi Paysonin tai sen hyväksymien yhteistyökumppaneiden palveluista tiedottamiseen. Suostumus kattaa henkilötietojen siirtämiseen kolmanteen maahan.

  15.3 Siltä varalta, että Jäsen on rekisteröitynyt Palveluun anonyymisti tai väärällä henkilöllisyydellä ja Paysonilla on turvallisuussyistä tai muista syistä tarve varmistaa Jäsenen oikea henkilöllisyys, Jäsenen on autettava Paysonia ja luovutettava Paysonin pyytämät tiedot itsestään tai muusta Jäsenestä. Jäsen hyväksyy myös sen, että Payson voi tällä tavoin saada tietoja Jäsenestä muilta Jäseniltä.

  15.4 Jäsen voi milloin tahansa perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä Paysoniin yhteydenottolomakkeella. Jäsen on kuitenkin tietoinen siitä, että tällaisessa tapauksessa Payson-tili irtisanotaan automaattisesti Jäsenen taholta edellä olevan kohdan 14.1 mukaisesti.

  15.5 Jäsenellä on oikeus kerran kalenterivuodessa ja erillisellä hakemuksella pyytää Paysonilta veloituksetta tietoonsa, mitä Jäsenen henkilötietoja Payson käsittelee. Payson voi korjata Jäsenen henkilötietoja, jos ne osoittautuvat virheellisiksi. Pyyntö tulee tehdä yhteydenottolomakkeella.

  16. Vastuu

  16.1 Payson korvaa Jäsenelle ainoastaan todennetut ja kohtuulliset suorat kustannukset, jotka ovat syntyneet suorana seurauksena Paysonin laiminlyönnistä. Jäsenellä ei siten ole oikeutta korvauksiin epäsuorista kustannuksista, vahingoista tai tappioista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tarpeettomista kustannuksista tai muista seurannaisvahingoista. Mikäli vastuun todetaan syntyneen, se rajoittuu kaikissa olosuhteissa 1 500 Ruotsin kruunuun vuodessa.

  16.2 Paysonilla ei ole korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta, jos Payson voi osoittaa, että Jäsenelle syntynyt vahinko on aiheutunut sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin Payson ei ole voinut vaikuttaa, joita Payson ei ole voinut ennustaa ja joiden seurauksia Payson ei olisi pystynyt kohtuullisin toimin välttämään. Tämä pätee myös, jos alihankkija tai muu toimija, jonka kanssa Payson tekee yhteistyötä, ei pysty täyttämään sitoumuksiaan tällaisten olosuhteiden vuoksi. Edellä mainitut rajoitukset eivät koske tapauksia, joissa Payson on laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon.

  16.3 Payson ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet viasta julkisessa puhelinverkossa tai Paysonille kuulumattomassa teknisessä laitteistossa. Payson ei myöskään vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Veloituksen hylkäämisestä Jäsenen Payson-tililtä tai Jäsenen Payson-tilin sulkemisesta virheellisesti, jos Paysonilla on ollut kyseisellä hetkellä syytä olettaa, että toimenpide on perusteltu.

  16.4 Jäsen vapauttaa Paysonin kaikista mahdollisista kolmannen osapuolen vaatimuksista Paysonia kohtaan tapauksissa, joissa Jäsenen tapa käyttää Palvelua on ristiriidassa näiden Ehtojen ja/tai voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

  17. Immateriaalioikeudet

  Kaikki immateriaalioikeudet ja Palvelua koskevat tekniset ratkaisut kuuluvat Paysonille tai kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa Payson tekee yhteistyötä, eikä Jäsen saa hyödyntää niitä muutoin kuin Palvelun käyttämiseksi on välttämätöntä Ehtojen mukaisella tavalla.

  18. Ilmoitukset

  Payson lähettää kirjalliset ilmoitukset Jäsenelle sähköpostitse. Tällä tavoin lähetettyjen ilmoitusten katsotaan saapuneen Jäsenelle viimeistään seuraavana päivänä.

  19. Siirtäminen

  Payson-tili on henkilökohtainen, eikä Jäsenellä ole oikeutta siirtää siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia näiden Ehtojen mukaisesti toiselle henkilölle ilman Paysonin kirjallista hyväksyntää. Paysonilla on oikeus siirtää kokonaan tai osittain oikeudet ja velvollisuudet näiden Ehtojen mukaisesti toiselle osapuolelle ilman Jäsenen suostumusta.

  20. Lisäykset ja muutokset

  Paysonilla on oikeus aika ajoin tehdä lisäyksiä ja muutoksia näihin Ehtoihin. Jäsenelle ilmoitetaan tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä viimeistään 2 kuukautta ennen niiden voimaan tulemista. Mikäli Jäsen ei hyväksy muutoksia tai lisäyksiä, hänellä on oikeus irtisanoa nämä Ehdot kohdassa 2 kuukautta tavalla. Paysonilla on aina oikeus saattaa välittömästi voimaan muutokset (mukaan lukien hintojen muutokset), jotka aiheutuvat lainsäädännöstä, määräyksistä tai viranomaispäätöksistä.

  21. Erimielisyydet ja sovellettava laki

  Näiden Ehtojen tulkitsemiseen ja soveltamiseen liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa Ruotsin lakien mukaisesti.

  Nämä Ehdot ovat voimassa 19.9.2011 alkaen toistaiseksi.

  Ehdot – maksaminen laskulla

  Payson tekee yhteistyötä Svea Ekonomi AB:n kanssa laskulla maksettaessa. Laskulla maksaminen edellyttää henkilötunnuksen tai yritystunnuksen (vain yritykset) antamista. Laskun maksuehto on 14 päivää ellei muuta valita kaupanteon yhteydessä. Lasku lähetetään erikseen ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jotta ostaja voi tehdä tilauksia laskua vastaan, hänen tulee olla 18-vuotias ja hänen kotipaikkansa pitää olla Ruotsissa. Lisäksi hänen tulee läpäistä luottotietojen tarkastus, joka suoritetaan ostohetkellä. Laskulla ostavien yritysten tulee olla Ruotsissa rekisteröityneitä. Lasku tulee maksaa laskusta ilmi käyvien maksuohjeiden mukaisesti Plusgiro-tiliä ja OCR-numeroa käyttäen.

  Viivästyneistä maksuista lähetetään maksumuistutus, johon lisätään lain mukainen muistutusmaksu, joka on tällä hetkellä 60 Ruotsin kruunua. Veloitamme myös 2 prosentin kuukausittaisen viivästyskoron laskun eräpäivästä lukien. Maksamatta jääneet laskut siirretään perintään ja niihin lisätään lain mukainen perintämaksu, joka on tällä hetkellä 160 Ruotsin kruunua. Payson pidättää oikeuden kieltäytyä yksittäisissä tapauksissa toimittamisesta ja tarkastaa tilaajan luottokelpoisuus uudelleen.

  Maksettaessa laskulla/Payson-laskulla lasku pantataan Paysonille ja sen jälkeen SVEA Ekonomi AB:lle, 556489-2924.

  Ehdot – osamaksu laskulla

  Vastaanotetussa laskussa voi joissain tapauksissa olla maininta maksettavasta vähimmäissummasta. Jos ostaja maksaa tämän summan tai laskun kokonaissummaa pienemmän summan, hän solmii tililuottosopimuksen. Payson tarjoaa tililuottosopimuksia luottokelpoisuuden varmistamisen jälkeen yhteistyökumppaninsa Svea Ekonomi AB:n kanssa niillä ehdoilla, jotka käyvät ilmi liitteenä olevan tilisopimuksen yleisistä sopimusehdoista. Luottotarjous koskee tilisopimuksessa mainittua summaa. Luottoaika valitaan rastittamalla sopiva vaihtoehto. Ostaja sitoutuu maksamaan luoton kokonaisuudessaan luottoaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja maksaa joka kuukausi summan, joka käy ilmi valitusta vaihtoehdosta. Ostaja voi luonnollisesti maksaa suuremman lyhennyksen tai koko luottosumman kerralla ilman lisäkustannuksia.

  Jos ostaja haluaa hyödyntää tililuottoa muihin ostoksiin luottoaikana, kuukausittain maksettavaa vähittäissummaa korotetaan, jotta koko luotto tulee maksetuksi sovitun luottoajan puitteissa. Mitä vähemmän luottoaikaa on jäljellä, sitä suurempi korotus kuukausittaiseen vähittäissummaan tulee. Jos ostaja haluaa säilyttää saman vähimmäissumman, luottoajan pidentämistä tulee anoa Svea Ekonomi AB:ltä, puh. 08–51493113. Tietoteknisistä syistä johtuen Svea Ekonomi AB laskuttaa erikseen kaikista ostoksista tililuottoa hyödynnettäessä. Näissä tapauksissa ostajan ei luonnollisesti tarvitse maksaa kuin yksi tilinhoitopalkkio kuukaudessa.

  Lisätietoja saa puhelinnumerosta 08–51493113.

  Esimerkki todellisesta vuosikorosta, kun luottosumma on 10 000 SEK, luottoaika 12 kuukautta, korko 0 %, avausmaksu 195 SEK ja tilinhoitopalkkio 29 SEK Kuluttajaliiton suositusten mukaisesti: todellinen vuosikorko on 10,68 %.

  Kattavat osamaksuehdot.

  Ehdot – osamaksu

  Payson tarjoaa ostohetkellä tehtäviä osamaksusopimuksia luottokelpoisuuden varmistamisen jälkeen yhteistyökumppaninsa Svea Ekonomi AB:n kanssa niillä ehdoilla, jotka käyvät ilmi liitteenä olevan tilisopimuksen yleisistä sopimusehdoista. Luottotarjous koskee tilisopimuksessa mainittua summaa. Luottoaika valitaan rastittamalla sopiva vaihtoehto. Ostaja sitoutuu maksamaan luoton kokonaisuudessaan luottoaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja maksaa joka kuukausi summan, joka käy ilmi valitusta vaihtoehdosta. Ostaja voi luonnollisesti maksaa suuremman lyhennyksen tai koko luottosumman kerralla ilman lisäkustannuksia.

  *Koroton osamaksu:
  3 kuukauden koroton maksuaika: avausmaksu 95 SEK, tilinhoitopalkkio 29 SEK, korko 0,00 %
  6 kuukauden koroton maksuaika: avausmaksu 195 SEK, tilinhoitopalkkio 29 SEK, korko 0,00 %
  12 kuukauden koroton maksuaika: avausmaksu 295 SEK, tilinhoitopalkkio 29 SEK, korko 0,00 %

  Korollinen osamaksu (tilausarvon ollessa yli 5000 SEK):
  24 kuukauden maksuaika: avausmaksu 295 SEK, tilinhoitopalkkio 29 SEK, korko 9,95 %

  Esimerkki todellisesta vuosikorosta, kun luottosumma on 10 000 SEK, luottoaika 12 kuukautta, korko 0 %, avausmaksu 295 SEK ja tilinhoitopalkkio 29 SEK Kuluttajaliiton suositusten mukaisesti: todellinen vuosikorko on 12,70 %.

  Kattavat osamaksuehdot

  Ehdot – kortti- ja verkkomaksaminen

  Vaikka ostajalla ei olisi aiempaa Payson-tiliä, maksaminen onnistuu silti nopeasti Paysonilla. Teemme yhteistyötä VISAn, MasterCardin ja kaikkien ruotsalaisten verkkomaksamista tukevien pankkien kanssa (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea ja Danske Bank). Payson noudattaa tiukkoja turvallisuusvaatimuksia ja on kansainvälisen tietoturvayritys Trustwaven PCI-sertifioima. Kaikki liikenne salataan 128-bittisellä SSL-salauksella ja korttisiirrot varmennetaan 3D Secure-tekniikalla.

  Payson-maksuja koskevat säännöt

  Paysonin palvelun kautta ei ole luvallista maksaa tiettyjä tavaroita tai palveluita. Tämä voi johtua Ruotsin lainsäädännön asettamista esteistä tai siitä, että Paysonin maksusäännöt tai yhteistyökumppanit eivät salli tällaista toimintaa.

  Alla lueteltuja tavaroita ja palveluita ei ole luvallista maksaa eikä niistä ole luvallista ottaa vastaan maksusuoritusta Paysonin palvelun kautta. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa Paysonin palvelun sulkemiseen Käyttäjäsopimuksen kohdan 14.2 mukaisesti. Paysonilla on oikeus hylätä hyväksytty veloitus, jos sillä on syytä olettaa, että se on näiden sääntöjen vastainen.

  Kielletyt tavarat/palvelut

  Huumeet ja muut kielletyt aineet
  Pornografinen materiaali (esim. elokuvat, kuvat, suoratoisto)
  Verkkokamerashow’t, prostituutio
  Käytetyt alusvaatteet
  Lääkkeet ja suorituskykyä parantavat ravintolisät ja terveysvalmisteet
  Piraatttikopioidut materiaalit (esim. musiikki, ohjelmistot, vaatteet, laukut)
  Vedonlyönti
  Online-pelit, joissa voi voittaa rahaa
  Lahjoitukset ja jäsenyydet rasistisissa yhdistyksissä tai yhdistyksissä, jotka kannattavat vihamielisyyttä
  Hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt, joilla ei ole 90-tiliä Plusgiro-järjestelmässä tai vastaavanlaista pakkitiliä
  Lisensoidut aseet
  Talouspalvelut, mukaan lukien talousneuvonta

  Sallittu rajoituksin

  Alkoholi
  Tupakkatuotteet (esim. nuuska, savukkeet, sikarit)
  Seksiapuvälineet
  Vitamiinit, ravintolisät ja terveysvalmisteet
  Lowest unique bid -huutokaupat
  Senttihuutokaupat
  Deittipalvelut
  Metsästysvarusteet ja veitset
  Henkilösuojaimet
  Lotteriinspektionin hyväksymien yritysten järjestämät järjestelmä- ja haravapelit
  Pyramiditoiminta/-myynti ja monitasomarkkinointi
  Yritykset, joiden kotipaikka ei ole Ruotsissa
  Anonymisointipalvelut (mukaan lukien VPN-palvelut)

  HUOM. Käytämme aina tapauskohtaista harkintaa.

  Paysonin tietosuojakäytäntö

  1. Vastuu henkilötiedoista

  1.1 Payson, yritystunnus 556646-2858, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna on tämän verkkosivuston henkilötietojen henkilötietovastaava. Payson käsittelee henkilötietoja henkilötietolain (1998:204) mukaisesti.

  1.2 Henkilötietojen käsittely Paysonin (Yrityksen) kautta maksettaessa tapahtuu sen mukaisesti, mitä käyttäjälle on ilmoitettu ja mihin käyttäjä on sen jälkeen antanut suostumuksensa.

  1.3 Käsittelyä koskevat henkilötietolain 10. ja 15. §. Payson käsittelee lisäksi henkilötietoja rahansiirtojen suorittamiseksi, petosten ja muiden vastaavien rikosten estämiseksi ja täyttääkseen lain edellyttämät velvollisuutensa (esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva laki (2009:62) ja maksupalvelulaki (2010:751).

  2. Henkilötietojen käsittely

  2.1 Yritys kerää perusluontoisia henkilötietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) ja tietyissä tapauksissa laajennettuja henkilötietoja (henkilötunnus, osoite, yhteystiedot ja tiedot pankkitilinumerosta ja IP-osoitteesta), kun Jäsen käyttää Yrityksen palveluita.

  2.2 Payson käyttää tietoja laskuttamiseen, tuotetietojen antamiseen, tuotteiden toimittamiseen, markkinointiin sekä tilastojen ja tuotekehityksen pohjana. Tietojen pohjalta Payson ja joissain tapauksissa sen yhteistyökumppanit voivat muokata sisältöä, mainoksia ja tarjouksia.

  2.3 Tiedot analysoidaan ja ryhmitellään ennen jäsenyhteydenottojen valitsemista, priorisoimista ja suunnittelemista. Tietoihin lisätään yksi tai useampia merkkejä siitä, minkätyyppistä verkkopalveluiden ja markkinointiviestinnän räätälöityä sisältöä käyttäjälle kohdistetaan (profilointi).

  2.4 Paysonin Jäsenet antavat suostumuksensa siihen, että markkinointi voi tapahtua postitse, puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä tai muiden digitaalisten kanavien kautta. Sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä tapahtuvaa markkinointia säätelee markkinointilaki.

  2.5 Payson voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille vain lakien tai viranomaispäätösten niin vaatiessa.

  3. Henkilötietojen säilyttäminen

  3.1 Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen voimassa olon ajan ja vähän aikaa sen jälkeen tai annetun suostumuksen mukaisesti. Suostumus on voimassa niin kauan kunnes Jäsen irtisanoo sen. Suostumus ei lakkaa, jos palvelua ei hyödynnetä, eikä se ole riippuvainen mahdollisista tuoteostoista.

  3.2 Payson säilyttää Jäsenen henkilötietoja kirjanpitotarkoituksiin seitsemän vuoden ajan kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.

  4. Henkilötietojen karsiminen

  4.1 Henkilötietojen personoiva tietosisältö karsitaan, kun tietoja ei enää tarvitse säilyttää kirjanpitolain mukaisesti (säilytysaika seitsemän vuotta). Poikkeuksena ovat henkilötiedot, jotka liittyvät käytössä oleviin ja/tai saldoa sisältäviin käyttäjätileihin.

  4.2 Henkilötietojen käyttö säilytysaikana rajoittuu käsittelyn tarkoituksiin. Tietosisällön karsimista ei voi peruuttaa, eikä henkilöä voi enää yhdistää käyttäjätiliin, kun tietojen karsiminen on suoritettu.
  Käytössä olevan käyttäjätilin personoivia tietoja ei karsita. Varoja/saldoa sisältävän käyttäjätilin personoivia tietoja ei karsita ilman Jäsenen suostumusta. Poikkeuksena ovat käyttäjätilit, jotka suljetaan Yrityksen Yleisten sopimusehtojen kohdan 14.2a mukaisesti. Suostumusta pyydetään sähköpostitse säännöllisin väliajoin, kun Paysonin palvelua ei ole käytetty seitsemään vuoteen eli Jäsen ei ole tehnyt palvelussa rahansiirtoja, kirjautunut käyttäjätilille tai ollut yhteydessä Yritykseen. Jos Jäseneltä ei saada vastausta suostumuspyyntöön, käyttäjätili voidaan kuitenkin sulkea yhden (1) vuoden ja vähintään neljän lähetetyn muistutuksen jälkeen. Tällöin käyttäjätilillä mahdollisesti olevat varat jäävät Yritykselle.

  5. Tietoturva

  Payson suorittaa henkilötietovastaavana tarkoituksenmukaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä suojatakseen käsiteltävät henkilötiedot henkilötietolain 31. §:n mukaisesti.

  6. Estolista

  Yksityishenkilöillä on mahdollisuus estää henkilötunnuksensa käyttö Paysonin palveluissa. Kun Payson on varmistunut pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyydestä, hänen henkilötunnuksensa voidaan lisätä niin kutsutulle estolistalle. Henkilön tulee esittää kirjallinen pyyntö, jos hän haluaa poistaa henkilötunnuksensa estolistalta, jotta sitä voidaan jälleen käyttää Yrityksen palveluissa.

  7. Henkilötietoedustajat

  Yritys pyrkii siihen, että sillä on rekisteröitynä vähintään kaksi henkilötietoedustajaa. Näiden henkilöiden nimeäminen on Henkilötietovastaavan (Yrityksen) vastuulla.

  8. Rekisteriote

  Kaikilla Paysonin Jäsenillä on oikeus kirjallisesti ja veloituksetta peruuttaa suostumuksensa, pyytää rekisteriotetta tai vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai poistamista. Jos haluat pyytää rekisteriotteen, peruuttaa suostumuksesi tai vaatia tietojen korjaamista tai poistamista, ota yhteyttä Paysonin henkilötietoedustajaan:
  Payson Att: PuL ombud, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna