Planerat systemunderhåll – information till våra kunder

Payson har ett planerat systemunderhåll i nästa vecka, detta kommer att ske under natten onsdag 16 maj.

Start: 2018-05-16 00:00
Stopp: 2018-05-16 03:00

Under det planerade arbetet kan det komma att bli störningar i Paysons samtliga flöden. Vi kommer självklart att göra allt vi kan för att den eventuella nertiden ska vara så kort som möjligt.