Just nu genomför vi en uppgradering för att ytterligare förbättra Paysons tjänst. Detta medför att det av säkerhetsskäl inte går att nå PaysonCheckout eller “Mina Sidor” medan uppgraderingen pågår. Servicefönstret pågår kl. 01:00 – 06:00.

We are currently upgrading our services. There will be some disruptions in Payson Checkout and “My account” during the maintenance window: 01:00 – 06:00.