Villkor för erbjudandet
Erbjudandet avser enbart nya kunder till Payson Checkout som förutsätter att Samarbetsavtal för PaysonFaktura upprättas med Payson AB. Sedvanlig prövning tillämpas. Erbjudandet aktiveras från det datum företagskontot på Payson blir godkänt och löper därefter i en kampanjperiod av 30 dagar. Transaktionsavgift/ provision i procent av överlåtet fordringsbelopp under kampanjperioden är 0 %, 0 kr samt ingen bindningstid för kampanjperioden. I övrigt gäller prislista för tjänsten och övriga avtalsvillkor. Efter kampanjperiodens slut, om avtalen med Payson AB inte sägs upp senast kampanjperiodens sista dag, aktiveras avtalen i sin helhet enligt gällande Prislista och uppsägningstid (§1.20 Allmänna avtalsvillkor fakturaköp) etc.

Erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden. Payson förbehåller sig rätten att neka erbjudandet eller avsluta erbjudandet i förtid. Sista datum för att aktivera erbjudandet är 1a december 2019.