E-handlarna spår stark avslutning på året

E-handlarna spår stark avslutning på året

Paysons senaste e-handelsindikator visar två tydliga trender: handeln hittills i år har varit svag men förhoppningarna inför de kommande månaderna är desto större.

Internethandeln är på ständig framfart i Sverige, men trots det upplever många e-handlare att tillväxten varit svag under hösten. Däremot spår nästan hälften av alla e-handlare att deras tillväxt kommer att stärkas under de närmsta tre månaderna. Främst till följd av satsningar på ökad marknadsföring.

Ta del av hela nyheten i Paysons pressrum.