Vad är PaysonGaranti?

När man handlar över nätet med någon som man inte känner är det lätt att känna sig otrygg kring huruvida man kommer få det man betalat för. Ska köparen betala in pengar på säljarens bankkonto för att sedan hoppas på att få varan, eller ska säljaren skicka varan först och sedan hoppas på att få betalt?

Båda fallen innebär en mycket hög risk för den ena av parterna. Med PaysonGaranti fungerar Payson som en neutral mellanhand och ser till att varken köpare eller säljare har både varan och pengarna samtidigt. PaysonGaranti innebär att vi håller i köpesumman tills både köparen och säljaren är nöjda. Köparen betalar via sitt Paysonkonto med PaysonGaranti varpå vi direkt meddelar det här till säljaren. Han eller hon skickar då varan och är trygg eftersom pengarna finns på Payson. När köparen har fått varan och godkänt den överförs pengarna till säljarens Paysonkonto.