Vad är en faktura?

Vad är en faktura? En faktura är ett betalningskrav som skickas ut av ett företag eller en privatperson till ett annat företag eller privatperson som är betalningsskyldig. Den som skickar ut fakturan kallas för borgenär och den som tar emot fakturan och är betalningsskyldig kallas för gäldenär. Fakturor kan ges ut i olika former, de vanligaste formerna är att skicka ut den i pappersform eller att skicka den i elektronisk form. En faktura har i normala fall ett förfallodatum, ett förfallodatum är det datum som är sista dagen för gäldenären att betala in beloppet vad den är skyldig. Förutom förfallodatum så innehåller fakturan även betalningsuppgifter så som belopp som skall betalas in, bankgiro/postgironummer, borgenärsuppgifter och specifikation vad fakturan avser för typ av produkt eller tjänst.