Vilka dokument ska jag bifoga?

Som företag behöver du vid en manuell verifiering av ditt konto ladda upp ett registreringsbevis samt en ID-kopia. Om du inte har något registreringsbevis kan du ladda ner det från