PaysonGarantiTM

Uanset om du køber eller sælger online er det altid en god idé at sikre sig, at transaktionen havner i de rette hænder på rette tidspunkt. At foretage sikre betalinger online behøver ikke at være kompliceret. PaysonGaranti er en god betalingsløsning for dig, som handler med dyre varer og tjenesteydelser, og som i visse tilfælde medfører en større-end-normal risiko for bedrageri. Payson ønsker at se en ændring i den negative statistik omkring bedragerier mellem privatpersoner og har derfor lavet en deponeringskonto for dig, som gerne vil være ekstra sikker.

Vi mener, at alle skal kunne foretage sikre betalinger online. Derfor har du beskyttelse igennem hele købsprocessen, når du anvender PaysonGaranti. Mere end 100 millioner svenske kroner er allerede blevet sikkert overført med PaysonGaranti!

Hvordan fungerer det?

PaysonGaranti betyder at købesummen er låst for sælgeren indtil køberen har modtaget varen og godkendt den – først derefter overføres pengene. Processen sker via din PaysonKonto, er enkel for begge parter, og sikrer at hverken sælger eller køber har både penge og vare samtidigt.

Arrangér med modparten om at anvende PaysonGaranti – derefter kan du håndtere resten fra din PaysonKonto.

Kom i gang med tre trin

  1. Arrangér med sælgeren om at anvende PaysonGaranti.
  2. Log in på din PaysonKonto, gå til Overførsel og vælg Betal.
  3. Angiv sælgerens e-mailadresse, sæt kryds i ruden, hvor der står PaysonGaranti, og betal.

* NB: Som køber udfører du betalingen logget ind på din PaysonKonto og til sælgerens e-mailadresse. Du bliver aldrig bedt om at overføre penge til et kontonummer.

Statistik omkring bedrageri i Sverige

I 2016 anmeldtes omkring 205.000 bedragerisager. Kilde

I 2015 lå det totale beløb for bedragerier på 5.5 milliarder svenske kroner. Kilde

Den kategori af anmeldte lovovertrædelser der steg mest i det første halvår i 2017 var lovovertrædelser mod personer. Kilde

Større tab, forårsaget af bedrageri, anmeldes oftere men det antal lovovertrædelser, som faktisk anmeldes, er kun en brøkdel af de faktiske lovovertrædelser. Kilde

Identitetstyve omsatte for 6.3 milliarder svenske kroner i 2016 i følge UC. Kilde

PaysonGarantiTM er perfekt for dig, som gerne vil…

Købe eller sælge værdigenstande og samlerobjekter, såsom armbåndsure

Før betalingen overføres til sælgeren, sættes du her i stand til at forsikre dig om, at varen du har købt opfylder dine forventninger. Armbåndsure og mærkevarer er typiske varer, som helst skal opfylde de forventede kvalitetskrav ved købet. Med PaysonGaranti får du mulighed for at godkende varen, før sælgeren modtager sine penge.

 

Køb eller sælg et køretøj

Som privatperson kan køb eller salg af biler, både eller motorcykler uden mulighed for fysisk inspektion give anledning til bekymring – risikoen for at blive genstand for bedrageri ved store køb opfattes som større. Med PaysonGaranti kan du trygt udføre din transaktion.

 

Handel med domæner eller programmel

Handel med programmel og domæner er kendt for at være risikofyldt. Men Paysons deponeringskonto giver dig tryghed for at din købsaftale overholdes. Ved handler med domænenavne behøver du ikke længere give slip på pengene før køberen har godkendt overførslen af domænet, hvilket minimerer risikoen for bedrageri.